REGULAMIN

Serwis SlotsUp (zwany dalej „SlotsUp”, „Strona”, „Administracja Strony”, „My”) stanowi system interaktywnych usług w czasie rzeczywistym w Internecie i obejmuje usługi informacyjne i dane dostarczane przez Administrację Strony, wersję mobilną Strony internetowej, a także inne produkty, usługi i dane dostarczane przez strony trzecie na Stronie internetowej.

SlotsUp nie jest stroną operatora hazardowego, a Strona SlotsUp nie pobiera żadnych płatności na swojej Stronie internetowej.

Reklamujemy i recenzujemy wybrane strony internetowe związane z hazardem w celach informacyjnych.

Niniejsze Warunki korzystania (zwane dalej „Warunkami”) określają warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej.

„Użytkownik Strony” oznacza osoby korzystające ze Strony.

Wymagania dotyczące korzystania ze Strony

Prosimy zauważyć, że Strona nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby, które dobrowolnie wykluczyły się.

Użytkownicy Strony oświadczają, że są pełnoletnie i posiadają zdolność prawną do zawierania umów i podejmowania decyzji dotyczących korzystania z gier i stron hazardowych, które mogą wyświetlać formy reklamy.

Użytkownicy Strony również oświadczają, że informacje dotyczące ich bieżącej lokalizacji zawsze są prawdziwe i że nie korzystają z żadnych metod zmieniających lokalizację lub przekierowujących ruch do innych jurysdykcji. Użytkownik Strony oświadcza również, że nie został wykluczony ani nie wykluczył się samodzielnie z hazardu.

Użytkownik Strony ponosi ostateczną odpowiedzialność za ustalenie, czy hazard w Internecie w jego jurysdykcji (prowincji lub dystryktu) jest legalny, a także za weryfikację wszelkich innych obowiązujących wymogów prawnych i ich przestrzeganie.

Dostęp i korzystanie z Strony są również regulowane przez naszą Politykę prywatności, dostępną na Stronie i stanowiącą integralną część tych Warunków korzystania.

Te Warunki są wiążące dla Użytkowników Strony, a korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza, że ​​Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania tych Warunków.

Użytkownik nie może przenosić tych Warunków świadczenia usług i/lub przenosić praw i obowiązków Użytkownika na podmioty trzecie, czy to w całości, czy częściowo.

Jeśli nie zgadzasz się być związany Warunkami, proszę nie korzystaj z tej Strony.

Odpowiedzialna gra

SlotsUp zobowiązuje się do wspierania inicjatyw dotyczących Bezpiecznej Gry. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących wykluczenia się z hazardu w dowolnym momencie lub innej pomocy związanej z grą, zapoznaj się z naszą stroną dotyczącą Odpowiedzialnej Gry, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Jeśli kiedykolwiek chciałbyś ograniczyć dostęp do tej Strony internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem info[at]slotsup.com.

Modyfikacje Warunków korzystania

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2023 roku

SlotsUp może zmieniać te Warunki korzystania od czasu do czasu. SlotsUp powiadomi Cię o wszelkich zmianach, publikując zaktualizowaną wersję tych Warunków korzystania. Jeśli masz zastrzeżenia do takich zmian, jedynym środkiem ochrony jest zaprzestanie korzystania z Strony. Kontynuowanie dostępu i korzystanie ze Strony oznacza akceptację takich modyfikacji i zgodę na podleganie warunkom i postanowieniom takich modyfikacji.

Zawartość Strony

Wszelkie informacje dostępne na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako konsultacje lub porady w żadnych okolicznościach.

Strona niezależnie prezentuje informacje dotyczące marek, a Użytkownicy Strony decydują o marce, z którą chcą grać na własną odpowiedzialność. Użytkownicy, wybierając konkretne kasyno online bezpośrednio z SlotsUp, nie są obciążeni opłatami przez Stronę.

Strony hazardowe wymienione na Stronie mogą regularnie zmieniać swoje promocje, zasady i regulacje. Indywidualne strony hazardowe mogą, i często to robią, anulować promocję bez wcześniejszego powiadomienia. SlotsUp zaleca sprawdzenie zasad i ograniczeń na stronie internetowej danej marki przed grą na tej stronie.

Strona, prezentując informacje na temat kasyn online i kierując Użytkowników Strony na strony internetowe kasyn, otrzymuje prowizje od operatorów hazardu online. W związku z tym, jeśli ostatecznie zdecydujesz się kliknąć w markę, przeczytać o niej lub dokonać depozytu z tą marką, SlotsUp może otrzymać prowizję.

W żadnym przypadku nie będziesz obciążany opłatą za przeglądanie informacji dostarczanych na Stronie.

Warunki korzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej

Informacje zawarte na stronie są udostępniane „takie, jakie są”. Strona nie gwarantuje, ani wyraźnie, ani domniemanie, dokładności żadnych materiałów ani informacji udostępnionych na stronie ani ich przydatności do konkretnego celu. Wyraźnie oświadczamy, że nie udzielamy żadnych gwarancji, w tym, ale nie ograniczając się do, gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu.

Materiały i linki do stron internetowych i zasobów stron trzecich, które mogą być zawarte na tej stronie, są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Strony internetowe stron trzecich

Strona zawiera linki do innych stron internetowych i/lub zasobów w Internecie, nad którymi nie mamy kontroli. Niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów stron trzecich. Ponadto nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności ani obowiązku za żadne warunki korzystania, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych stron trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich warunków korzystania z zewnętrznych stron internetowych, zanim weźmiesz udział w jakiejkolwiek grze hazardowej.

Prawa własności intelektualnej Strony internetowej

Strona może zawierać materiały objęte prawem autorskim, znaki towarowe i inne prawnie chronione materiały, w tym, lecz nie ograniczając się do, teksty, zdjęcia, materiały wideo, grafiki, muzykę i nagrania dźwiękowe.

Użytkownik Strony nie ma prawa dokonywać zmian, publikować, przekazywać osobom trzecim, uczestniczyć w sprzedaży lub przenoszeniu praw, tworzyć produkty pochodne lub w inny sposób korzystać, w całości lub częściowo, z treści Strony.

Chyba że przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych stanowią inaczej, żadne materiały pobrane ze Strony nie mogą być kopiowane, dystrybuowane, przekazywane osobom trzecim, publikowane ani w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administracji Strony lub innego prawnego właściciela praw własności intelektualnej.

Jeśli uważasz, że którykolwiek z twoich praw własności intelektualnej jest naruszany na stronie internetowej, właściciel lub przedstawiciel właściciela takich praw może skontaktować się z nami. Wniosek ze stwierdzeniem naruszenia praw własności intelektualnej powinien być dobrze uzasadniony i zawierać informacje potwierdzające posiadanie prawnych uprawnień do treści.

Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Stronę, będziesz potrzebować Konta Użytkownika. Konto umożliwia otrzymywanie specjalnych ofert od SlotsUp, biuletynów, itp. Aby utworzyć Konto Użytkownika, musisz a) mieć co najmniej 18 lat lub spełniać wymagania minimalnego wieku hazardowego obowiązującego w Twoim kraju; b) dostarczyć wymagane dane osobowe do otwarcia konta.

Przy rejestracji i korzystaniu z Konta Użytkownika zgadzasz się udzielać prawdziwych i kompletnych informacji o sobie. W przypadku naruszenia tej klauzuli, możemy zawiesić lub zakończyć Twoje konto.

Tworzenie wielu Kont Użytkownika jest zabronione zgodnie z niniejszymi Warunkami. Nie możesz również rejestrować Konta Użytkownika w imieniu innej osoby ani używać Konta Użytkownika innej osoby.

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności swojego loginu i hasła. Jeśli zauważysz nieautoryzowane użycie swojego Konta Użytkownika, musisz powiadomić nas pod adresem: info[at]slotsup.com.

Rejestrując Konto Użytkownika na tej Stronie internetowej, Użytkownik automatycznie udziela nam zgody na wysyłanie e-maili dotyczących wiadomości, ofert specjalnych itp. na podany adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z takich e-maili w dowolnym momencie, korzystając z a) konta i klikając przycisk „wypisz się”, b) klikając na linku w słowie „wypisz się” w e-mailach od SlotsUp, lub c) prosząc nas o wypisanie się pod adresem: info[at]slotsup.com.

Oświadczenie o odmowie odpowiedzialności

TA STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK JAWNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH REPREZENTACJI, GWARANCJI, WARUNKÓW LUB ZAPEWNIEŃ. UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ ZE STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

STRONA INTERNETOWA NINIEJSZYM WYRAŹNIE ODMIENIA WSZELKIE REPREZENTACJE, GWARANCJE, WARUNKI WE WSZELKIEJ FORMIE, CZY JEST TO WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE JAKIEJKOLWIEK I WSZYSTKIEJ ZAWARTOŚCI STRONY I USŁUG DOSTARCZANYCH W DOWOLNYM CZASIE, W TYM JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ REPREZENTACJI, GWARANCJI, WARUNKÓW CZY ZAPAMIĘTYWANIA PRZYDATNOŚCI DO HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI DOSTARCZANIA INFORMACJI, KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, ZGODNOŚCI, ISTOTNOŚCI, INTEGRALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, POUFNOŚCI, CZYSTEJ WŁASNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI W PRAKTYCE, ODPOWIEDNIOŚCI, JAKOŚCI, WOLNEGO UŻYCIA, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ ZE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW.

PONADTO, ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ RÓWNIEŻ ODMIENIA WSZYSTKIE REPREZENTACJE, GWARANCJE, WARUNKI DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH SPRAW:

  • DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI I USŁUG BĘDZIE ZAWSZE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW;
  • STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, JEGO/JEJ POTRZEBY I WYMAGANIA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ AWARII I BŁĘDÓW;
  • WYNIKI OTRZYMANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG BĘDĄ EFEKTYWNE LUB NIEZAWODNE;
  • WSZYSTKIE BŁĘDY LUB WADY NA STRONIE INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUGACH BĘDĄ NAPRAWIONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ STRONY;
  • STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ DOZWOLONE W JAKIMKOLWIEK KRAJU LUB NA JAKIEJKOLWIEK TERYTORIUM;
  • STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, PODOBNYCH ZŁOŚLIWYCH LUB NISZCZĄCYCH PROGRAMÓW I/LUB INNYCH ZŁOŚLIWYCH KOMPONENTÓW;
  • STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ FUNKCJONALNIE ZGODNE Z SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA;
  • DOKUMENTY DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG BĘDĄ DOSTĘPNE W DOWOLNYM MOMENCIE;
  • ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ BĘDZIE KONTYNUOWAĆ WSPIERANIE OKREŚLONYCH USŁUG LUB FUNKCJI STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚCI.

JEŚLI NIE MA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ZASTRZEŻEŃ LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TERMIN WAŻNOŚCI WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW JEST OGRANICZONY DO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DNIA PIERWSZEGO KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI I USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A PO UŻYCIU TAKIEGO OKRESU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE.

Zakończenie korzystania ze Strony internetowej

SlotsUp może w dowolnym momencie zakończyć prawo dostępu Użytkownika do Strony, jeśli Użytkownik Strony narusza te Warunki korzystania i/lub jest zaangażowany w jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie związane ze Stroną.

Ola

Nazywam się Ola i jestem pasjonatką slotów kasynowych i od dwóch lat współpracuję ze SlotsUp jako polski ekspert. Jestem zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami, zapalonym graczem i uwielbiam dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na moim stanowisku możesz znaleźć świetne źródło informacji i porad dla każdego, kto chce wejść w świat hazardu online.