Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 16 czerwca 2022 r.

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz stronę internetową SlotsUp („Strona”) (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

Wszelkie informacje, które są zbierane o odwiedzających Stronę przez SlotsUp są określane jako „Informacje o Użytkowniku”.

Kontroler

SlotsUp jest kontrolerem i odpowiada za działanie Strony.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, prosimy o przesłanie nam prośby na adres e-mail info[at]slotsup.com.

Rodzaje informacji o użytkowniku, które zbieramy:

Konkretne rodzaje zbieranych przez nas informacji zależą zazwyczaj od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi z nami w interakcję. Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych, jednakże lista ta nie jest wyłączna:

Dane osobowe:

Informacje umożliwiające identyfikację osoby, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się przesłać do nas za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej podanej na naszej Stronie internetowej. Należy pamiętać, że nie trzeba podawać żadnych danych osobowych ani danych wrażliwych, aby korzystać z Witryny.

Dane nieosobowe:

 • Informacje dotyczące Państwa wizyty w Witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, typ urządzenia;
 • Informacje demograficzne, które wskazują na wiek, płeć i kraj użytkownika;
 • Informacje pochodzące z wszelkich badań lub ankiet przesyłanych przez odwiedzających Witrynę w ramach ankiet (wyłącznie na zasadzie dobrowolności) dotyczących różnych tematów, w tym wydarzeń i doświadczeń, preferencji dotyczących konsumpcji mediów, sposobów ulepszania naszej Witryny itp;
 • Informacje pochodzące z treści wiadomości przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie, takich jak opinie napisane przez użytkownika (jeśli takie są umieszczane w Witrynie);
 • Informacje z publicznych wpisów, czyli wszelkie informacje przekazane nam do wyświetlenia na Stronie, w tym wszelkie komunikaty/materiały, które przekazujesz do zamieszczenia lub wyrażasz zgodę na zamieszczenie w publicznie widocznym obszarze Strony, takie jak komentarz lub recenzja. Należy przyjąć do wiadomości i zrozumieć, że nie można oczekiwać prywatności ani poufności w odniesieniu do treści przesyłanych za pośrednictwem Witryny w formie komentarza lub recenzji, niezależnie od tego, czy zawierają one dane osobowe.
 • Informacje o preferencjach użytkowników (np. preferowane gry lub uruchamiane strony).

Informacje o Użytkowniku są zbierane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę na takie zbieranie danych zgodnie z rozdziałem 2 par. 71 podsekcja 2 lit. b ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku.

Niniejsza Polityka dotyczy tylko tego, co dzieje się, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę, a niniejsza Polityka nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez SlotsUp online w domenie publicznej lub za pośrednictwem innych środków lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści, które mogą łączyć się z Witryną lub być z niej dostępne.

Automatycznie zbieramy pewne informacje o sposobie interakcji i nawigacji na SlotsUp, a także o urządzeniu i oprogramowaniu, z którego korzystasz, aby to zrobić:

 • Twoje użytkowanie SlotsUp (takie jak znaczniki czasu, kliknięcia, przewijanie, czas przeglądania, mapy cieplne przeglądania, wyszukiwania, strony odsyłające/wycofujące, włączone/wyłączone pliki cookie oraz aktywność i interakcje w naszych klientach gier, w tym dzienniki czatu);
 • Twój komputer lub urządzenie (takie jak adresy IP, informacje o sieci komórkowej, unikalne identyfikatory urządzenia, możliwości przetwarzania, producent i model, język i inne ustawienia regionalne, położenie geograficzne oraz rozdzielczość ekranu, głębia kolorów i podobne ustawienia);
 • Twoje połączenie ze SlotsUp, w tym szczegóły dotyczące sieci i oprogramowania, z którego korzystasz (takie jak typ i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, aktywacja Javascript, włączona/wyłączona Java i ustawienia preferencji); oraz
 • Jak działa SlotsUp, w tym problemy, które możesz napotkać (takie jak błędy ładowania i czas odpowiedzi).

Możemy używać technologii takich jak pliki cookie, skrypty i nasze własne serwery, aby pomóc nam zbierać i przechowywać te informacje, w tym w plikach dziennika.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy Informacje o Użytkowniku w następujących celach:

 • Aby odpowiedzieć na zapytanie/zapytanie Użytkownika;
 • Aby poprawić zawartość Witryny i jej działanie;
 • Aby prowadzić wewnętrzną dokumentację;
 • Prowadzenia badań i analiz Użytkowników;
 • Aby dostosować stronę internetową do zainteresowań Użytkowników;
 • Aby spełnić zobowiązania regulacyjne (jeśli takie istnieją);
 • Aby promować nasze oferty specjalne, nowe produkty i usługi lub dostarczyć Ci innych informacji w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę i podałeś nam swój e-mail;
 • Z innych powodów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Informacje o Użytkowniku wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, który jest zgodny z pierwotnym celem. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku bez wiedzy lub zgody użytkownika w ograniczonych sytuacjach, tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Przechowywanie Informacji o użytkowniku

Informacje o użytkowniku zostaną usunięte:

 • gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • po zażądaniu usunięcia danych osobowych, jeśli SlotsUp nie jest prawnie zobowiązany do przechowywania takich danych.

Udostępnianie i ujawnianie informacji o użytkowniku

SlotsUp może udostępniać Informacje o Użytkowniku osobom trzecim zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii, jeśli 1) jest to wymagane przez prawo; 2) aby umożliwić prawidłowe działanie Strony (w celu obsługi Strony, w tym obsługi klienta i pomocy marketingowej, przeprowadzania analiz biznesowych i sprzedażowych, wspierania funkcjonalności Strony, ankiet i innych funkcji oferowanych przez Stronę); 3) w przypadku istnienia innego uzasadnionego interesu.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania Informacji o Użytkowniku w odpowiedzi na nakaz sądowy lub w wyniku dochodzenia rządowego. Możemy ujawnić pewne Informacje o Użytkowniku, jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne do egzekwowania lub stosowania naszej Polityki Prywatności, przestrzegania prawa, gdzie ma to zastosowanie, lub do ochrony interesów i / lub bezpieczeństwa SlotsUp. Możemy również udostępnić Informacje o Użytkowniku w przypadku fuzji, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów SlotsUp, likwidacji lub podobnego postępowania, gdzie ma to zastosowanie.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw prawnych i właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

W przypadku, gdy SlotsUp udostępnia Informacje o Użytkowniku osobom trzecim, osoby te będą zobowiązane do wykorzystania ich wyłącznie do celów, dla których je ujawniliśmy i zgodnie ze zgodą, którą wyraziłeś w odniesieniu do Informacji o Użytkowniku, a osoby te będą zobowiązane do przestrzegania zobowiązań związanych z przetwarzaniem Informacji o Użytkowniku o tym samym poziomie ochrony danych.

Informacje o użytkowniku będą udostępniane tym pracownikom, agentom i dostawcom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu i z zastrzeżeniem zobowiązania do zachowania poufności.

Zastrzegamy sobie prawo, a Ty niniejszym wyraźnie upoważniasz nas do udostępniania Informacji o Użytkowniku w przypadkach wymienionych powyżej.

Nie udostępniamy Twoich danych kontaktowych (takich jak Twój e-mail) niezależnym stronom trzecim bez Twojej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w tym powiadomieniu (np. w celu egzekwowania Warunków i Zasad, zabezpieczenia SlotsUp lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub w odpowiedzi na procesy sądowe).

Dzieci

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie („COPPA”) chroni prywatność online dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie Informacji identyfikujących osoby poniżej 13 roku życia, chyba że jest to dozwolone przez prawo. Każda osoba podająca dane osobowe za pośrednictwem Witryny oświadcza nam, że jest w wieku 13 lat lub starsza. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe zostały zebrane od użytkownika poniżej 13 roku życia na lub za pośrednictwem Witryny, podejmiemy odpowiednie kroki, aby spowodować usunięcie tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 13 roku życia, które stało się członkiem Witryny lub w inny sposób przekazało dane osobowe do Witryny, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych, aby zamknąć konto tego dziecka i usunąć informacje.

Prawa użytkowników serwisu

SlotsUp chce mieć pewność, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw związanych z ochroną danych. Każdy Użytkownik Serwisu, zgadzając się na Warunki korzystania z Serwisu i niniejszą Politykę prywatności, ma prawo do następujących rzeczy:

Mieszkańcy UE i Wielkiej Brytanii

Jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych:

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej. Jeżeli będzie to wymagane przez prawo, na żądanie, udzielimy użytkownikowi rozsądnego dostępu do Danych osobowych, które posiadamy na jego temat. Należy pamiętać, że mieszkańcy Kalifornii mogą być uprawnieni do żądania od Chartis powiadomienia opisującego, jakie kategorie Danych Osobowych (o ile istnieją) Chartis udostępnia osobom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 2. Zmiany Danych Osobowych. Polegamy na Państwa odpowiedzialności za aktualizację i poprawianie Państwa Danych Osobowych. Jeżeli witryna internetowa Chartis nie pozwala na aktualizację lub poprawianie określonych informacji, należy skontaktować się z Chartis na adres podany poniżej, aby poprosić o zmianę tych informacji. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy przechowywać informacje historyczne w naszych plikach zapasowych.
 3. Usuwanie Danych Osobowych. Dane Osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do dostarczenia Państwu Witryny Internetowej, do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce lub zgodnie z wymogami prawa. Możesz zażądać informacji o tym, jak długo przechowujemy określony rodzaj informacji lub poprosić o usunięcie swoich Informacji osobistych, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, uwzględnimy prośbę o usunięcie informacji, jednak należy pamiętać, że w wielu sytuacjach musimy zachować Państwa Dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów, wyegzekwowania warunków umów lub w innych celach biznesowych.
 4. Odwołanie zgody. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, Chartis może nie być w stanie świadczyć Państwu usług. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić Państwa prośbę o cofnięcie zgody, jeżeli zezwala na to lub wymaga tego prawo lub jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować Państwa tożsamości. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), kontaktując się z nami pod adresem opisanym poniżej.

Pisemne prośby i pytania dotyczące Twoich praw prosimy kierować na adres info[at]slotsup.com.

Mieszkańcy Kalifornii

Jeśli znajdujesz się w Kalifornii, USA, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych:

 1. Dostęp do Danych Osobowych. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej. Jeżeli będzie to wymagane przez prawo, na żądanie, udzielimy Państwu rozsądnego dostępu do Państwa Danych Osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Należy pamiętać, że mieszkańcy Kalifornii mogą być uprawnieni do żądania od Chartis powiadomienia opisującego, jakie kategorie Danych Osobowych (o ile istnieją) Chartis udostępnia osobom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 2. Usuwanie Danych Osobowych. Użytkownik może zażądać informacji o tym, jak długo przechowujemy określony rodzaj informacji lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych, kontaktując się z Chartis pod adresem podanym poniżej. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, spełnimy prośbę o usunięcie informacji, jednak należy pamiętać, że w wielu sytuacjach musimy zachować Państwa Dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów, wyegzekwowania warunków umów lub w innym celu biznesowym.
 3. Poprawianie Danych Osobowych. Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub uzupełniania danych osobowych w przypadkach, gdy dane te są niedokładne lub niekompletne. Jeśli jest to wymagane przez prawo, uwzględnimy prośbę o poprawienie lub zmianę danych osobowych, ale należy pamiętać, że w wielu sytuacjach możemy przechowywać informacje historyczne w naszych plikach zapasowych zgodnie z prawem.
 4. Żądanie informacji o danych osobowych. California Civil Code Section 1798.83, znany również jako prawo „Shine The Light”, zezwala użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na zwrócenie się do nas raz w roku i uzyskanie od nas bezpłatnie informacji o danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby wykaz kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, oraz nazwy i adresy wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Osoby zamieszkałe w Kalifornii, które chciałyby złożyć taką prośbę, proszone są o jej przesłanie poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.
 5. Rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych. W zakresie, w jakim informacje gromadzone przez osoby trzecie na niniejszej stronie internetowej za pośrednictwem plików cookie stanowią „sprzedaż” danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii, mieszkańcy Kalifornii mogą skorzystać z prawa do rezygnacji z takiej sprzedaży, przesyłając nam odpowiednią prośbę, kontaktując się z nami pod adresem opisanym poniżej.

W przypadku złożenia takiego wniosku mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt na nasz e-mail: info[at]slotsup.com.

Korzystanie z plików cookie na stronie internetowej

SlotsUp używa usług analityki internetowej do analizowania i monitorowania aktywności na Stronie. Analityka internetowa wykorzystuje pliki cookie, które są plikami umieszczanymi na twardym dysku Twojego komputera, śledzącymi sposób, w jaki korzystasz z Witryny.

Ustawiamy pliki cookie pierwszej strony, które zbierają informacje takie jak preferencje językowe i informacje o logowaniu oraz pliki cookie stron trzecich, które są ustawiane przez analitykę internetową i istnieją dla celów marketingowych i reklamowych.

Niektóre Informacje o Użytkowniku są zbierane przez pliki cookie, tj. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja sieci (domena), adres IP (Internet Protocol) i inne podobne informacje, jak również dane odsyłające identyfikujące strony internetowe, które odwiedziłeś przed i po odwiedzeniu Witryny oraz ruch i aktywność w Witrynie, jednak bez informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

SlotsUp używa zagregowanych Informacji o Użytkowniku do analizy i poprawy projektu, użytkowania i zawartości Strony.

SlotsUp może używać innych technologii, takich jak sygnalizatory WWW i pliki cookie flash do śledzenia wydajności i skuteczności naszej komunikacji i sposobu korzystania z Witryny.

Strona pozwala na wyłączenie/wyłączenie plików cookie poprzez modyfikację ustawień w przeglądarce. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji Witryny.

W niektórych przeglądarkach dostępne są pomocne przewodniki dotyczące plików cookie:

 1. Chrome:https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
 2. Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Ponadto, Google Analytics udostępnia własne opcje rezygnacji z plików cookie:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Modyfikacje Polityki Prywatności

Jeśli zmodyfikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności, zaktualizujemy „Datę ostatniej modyfikacji”, a takie zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu.

Niezależnie od wszelkich zmian wprowadzonych przez nas do Polityki prywatności, zawsze będziemy wykorzystywać Informacje o użytkowniku zgodnie z wersją Polityki obowiązującą w momencie podawania informacji przez użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na inne postępowanie.

Powinieneś regularnie przeglądać niniejszą Politykę Prywatności, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich wprowadzonych zmian.

Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki Prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z Witryny.

Ola

Nazywam się Ola i jestem pasjonatką slotów kasynowych i od dwóch lat współpracuję ze SlotsUp jako polski ekspert. Jestem zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami, zapalonym graczem i uwielbiam dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na moim stanowisku możesz znaleźć świetne źródło informacji i porad dla każdego, kto chce wejść w świat hazardu online.