Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas odwiedzania strony internetowej SlotsUp („Strona”) (niezależnie od miejsca, z którego korzystasz) oraz powie Ci o Twoich prawach prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Wszelkie informacje zbierane o odwiedzających Stronę przez SlotsUp określane są jako „Informacje Użytkownika”.

Administrator

SlotsUp jest administratorem i odpowiedzialny za działanie Strony.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, prześlij nam prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info[at]slotsup.com.

Rodzaje informacji o Użytkowniku, które gromadzimy:

Po zarejestrowaniu konta na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy od Ciebie następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko: Twoje pełne imię i nazwisko jest niezbędne do utworzenia i dostosowania Twojego konta.
 • Adres e-mail: Uzyskujemy Twój adres e-mail, aby ułatwić komunikację dotyczącą Twojego konta, dostarczać aktualizacje, udostępniać istotne informacje i dostarczać biuletyn.
 • Lokalizacja – kraj i stan.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie naszych biuletynów, gromadzimy następujące dane osobowe i zarządzamy nimi:

 • Adres e-mail: Twój adres e-mail jest zbierany w celu komunikacji z Tobą i dostarczania wyżej wymienionego newslettera.

Nieosobowe dane:

 • Informacje dotyczące Twojej wizyty na Stronie internetowej, obejmujące, lecz nie ograniczające się do danych ruchu, danych lokalizacyjnych, adresu IP, typu i wersji przeglądarki, rozdzielczości ekranu, języka przeglądarki, strefy czasowej, systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia;
 • Informacje demograficzne wskazujące na Twój wiek, płeć i kraj;
 • Informacje z badań lub ankiet przekazywanych przez odwiedzających Stronę internetową w ramach ankiet (tylko dobrowolnie) na różne tematy, w tym wydarzenia i doświadczenia, preferencje dotyczące konsumpcji mediów, sugestie dotyczące ulepszenia naszej Strony internetowej itp.;
 • Informacje z treści wiadomości przesłanych przez wypełnianie formularzy na Stronie internetowej, takich jak opinie (jeśli takowe są umieszczone na Stronie);
 • Informacje z publicznych wpisów, czyli wszelkich informacji przekazanych nam w celu wyświetlenia na Stronie internetowej, w tym wszelkich komunikatów/materiałów, które chcesz opublikować lub wyrazić zgodę na ich publikację w obszarze dostępnym publicznie na Stronie internetowej, takim jak komentarz lub recenzja. Prosimy o uznanie i zrozumienie, że nie powinieneś spodziewać się prywatności ani poufności w odniesieniu do treści, które przesyłasz za pośrednictwem Strony internetowej jako komentarz lub recenzja, bez względu na to, czy Twoje zgłoszenie zawiera informacje osobiste.
 • Informacje o preferencjach użytkowników (takie jak preferowane gry lub uruchamiane strony).

Informacje o Użytkowniku są gromadzone wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na takie gromadzenie danych zgodnie z Rozdziałem 2 ust. 71 ust. 2 lit. b ustawy o ochronie danych.

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie tego, co dzieje się podczas odwiedzania strony internetowej, i nie obejmuje informacji zbieranych przez SlotsUp online w przestrzeni publicznej ani za pośrednictwem innych środków ani stron trzecich, w tym za pośrednictwem aplikacji lub treści, które mogą łączyć się lub być dostępne z lub na Stronie internetowej.

Automatycznie zbieramy pewne informacje dotyczące interakcji i nawigacji w SlotsUp, a także urządzenia i oprogramowania, którego używasz w tym celu:

 • Twoje korzystanie z SlotsUp (takie jak znaczniki czasu, kliknięcia, przewijanie, czasy przeglądania, mapy cieplne przeglądania, wyszukiwania, strony odsyłające/wyjścia, pliki cookie włączone/wyłączone, aktywność i interakcje w naszych klientach gier, w tym dzienniki czatów);
 • Twój komputer lub urządzenie (takie jak adresy IP, informacje o sieci komórkowej, unikalne identyfikatory urządzeń, zdolności przetwarzania, producent i model, język i inne ustawienia regionalne, lokalizacja geograficzna, rozdzielczość ekranu, głębia koloru i podobne ustawienia);
 • Twoje połączenie z SlotsUp, w tym szczegóły dotyczące sieci i oprogramowania, które używasz (takie jak typ i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, aktywacja JavaScript, włączanie/wyłączanie Javy i ustawienia preferencji); oraz
 • Jak działa SlotsUp, w tym problemy, które możesz napotkać (takie jak błędy ładowania i czasy odpowiedzi).

Możemy używać technologii, takich jak pliki cookie, skrypty i nasze własne serwery, aby pomóc nam zbierać i przechowywać te informacje, w tym w plikach dziennika.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy Informacje Użytkownika w celu:

 • Utworzenia i zarządzania Twoim kontem, świadczenia spersonalizowanych usług i optymalizacji komunikacji związanej z Twoim kontem.
 • Udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie/prośbę;
 • Poprawy zawartości Strony i jej funkcjonowania;
 • Prowadzenia wewnętrznego prowadzenia ewidencji;
 • Prowadzenia badań i analiz dotyczących Użytkowników;
 • Dostosowania Strony do zainteresowań Użytkowników;
 • Spełnienia obowiązków regulacyjnych (jeśli istnieją);
 • Promowania naszych specjalnych ofert, nowych produktów i usług lub dostarczania Ci innych informacji w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę i podałeś nam swój adres e-mail;
 • Innych celów, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Zmiana celu przetwarzania

Będziemy używać Informacji Użytkownika tylko do celów, dla których zostały zebrane, chyba że będziemy uzasadnienie uważać, że musimy użyć ich w inny sposób i że ten sposób jest zgodny z pierwotnym celem. Zauważ, że możemy przetwarzać Informacje Użytkownika bez Twojej wiedzy lub zgody tylko w ograniczonych sytuacjach, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje Użytkownika zostaną usunięte:

 • gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • gdy złożysz żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli SlotsUp nie jest zobowiązane prawnie do zachowania takich danych.

Udostępnianie i ujawnianie Informacji Użytkownika

Możemy korzystać z usług zaufanych dostawców usług trzecich do wykonania określonych funkcji lub usług w naszym imieniu. Te funkcje mogą obejmować, lecz nie ograniczać się do hostowania Strony lub analizy danych. Wszelcy tacy dostawcy usług trzecich będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do wykonania ich przydzielonych usług. W przypadku udostępnienia przez SlotsUp Informacji Użytkownika takim dostawcom usług trzecich, będą oni zobowiązani do korzystania z nich tylko w celach, dla których ujawniamy im te informacje, i zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą dotyczącą Twoich Informacji Użytkownika, a tacy dostawcy usług trzecich będą zobowiązani do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem Informacji Użytkownika na tym samym poziomie ochrony danych.

Choć jest to mało prawdopodobne, w pewnych przypadkach możemy być zobowiązani do udostępnienia Informacji Użytkownika w odpowiedzi na nakaz sądowy lub dochodzenie rządowe. Możemy ujawnić pewne Informacje Użytkownika, gdy wierzymy, że takie ujawnienie jest rozsądnie niezbędne do egzekwowania lub stosowania naszej Polityki prywatności, zgodnie z prawem, w miarę możliwości, lub do ochrony interesów i/lub bezpieczeństwa SlotsUp. Możemy również udostępniać Informacje Użytkownika w przypadku fuzji, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub transferu części lub całości aktywów SlotsUp, likwidacji lub podobnego postępowania, jeżeli ma to zastosowanie.

Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, tj. ochrona i dochodzenie naszych praw prawnych oraz właściwa ochrona naszego biznesu przed ryzykami.

W przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub części naszych aktywów Twoje dane osobowe mogą być przekazane nabywającemu przedsiębiorstwu lub dowolnej trzeciej stronie bezpośrednio zaangażowanej w transakcję. Podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia poufności Twoich danych osobowych. Ponadto poinformujemy Cię o każdej zmianie właściciela lub sposobie korzystania z Twoich danych osobowych w takich okolicznościach.

Zastrzegamy sobie prawo, a Ty niniejszym wyraźnie upoważniasz nas do udostępniania Informacji Użytkownika w przypadkach wymienionych powyżej.

Nie udostępniamy Twoich danych kontaktowych (takich jak adres e-mail) niezależnym stronom trzecim bez Twojej wiedzy, chyba że jest to opisane w tym zawiadomieniu (np. do egzekwowania Warunków korzystania, zabezpieczania SlotsUp lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub w odpowiedzi na postępowanie sądowe).

Dzieci

Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online („COPPA”) chroni prywatność dzieci poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie ani nie przechowujemy informacji umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby od osoby, która nie ukończyła 13. roku życia, chyba że jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem Strony oświadcza nam, że ma 13 lat lub więcej. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe zostały zebrane od użytkownika poniżej 13. roku życia na Stronie, podejmiemy odpowiednie kroki, aby spowodować usunięcie tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka poniżej 13. roku życia, które stało się członkiem Strony lub w inny sposób przekazało dane osobowe na Stronie, skontaktuj się z nami, używając naszych danych kontaktowych poniżej, aby zamknąć konto dziecka i usunąć informacje.

Legalne prawa Użytkowników Strony

SlotsUp pragnie upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw ochrony danych. Każdy Użytkownik Strony, wyrażający zgodę na Warunki korzystania ze Strony i tę Politykę prywatności, ma prawo do:

 • Prawa dostępu – Możesz poprosić nas o dostarczenie kopii Twoich danych osobowych. Może być stosowana niewielka opłata za tę usługę.
 • Prawa do sprostowania – Możesz poprosić nas o poprawienie wszelkich informacji, które uważasz za nieścisłe. Masz także prawo poprosić naszą firmę o uzupełnienie informacji, które uważasz za niekompletne.
 • Prawa do usunięcia – Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, podlegające pewnym wyjątkom prawnym.
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych warunkach.
 • Prawo do cofnięcia zgody – Jeśli zależymy od Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 • Prawo do przenoszenia danych – Możesz poprosić naszą firmę o przeniesienie zebranych danych do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie w określonych warunkach.
 • Prosimy o skierowanie pisemnych wniosków i pytań dotyczących Twoich praw na adres info[at]slotsup.com.

Użycie plików cookie na Stronie

SlotsUp korzysta z usługi analityki internetowej do analizowania i monitorowania aktywności na Stronie. Analityka internetowa wykorzystuje pliki cookie, które są plikami umieszczonymi na twardym dysku Twojego komputera, śledząc sposób korzystania z Strony.

Ustawiamy pliki cookie pierwszej strony, które gromadzą informacje, takie jak preferencje językowe i informacje o logowaniu, oraz pliki cookie stron trzecich, które są ustawiane przez analitykę internetową i służą celom marketingowym i reklamowym.

Określone Informacje Użytkownika są zbierane poprzez włączanie plików cookie, tj. rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, lokalizację sieciową (domenę), adres IP (protokół internetowy) i inne podobne informacje, a także dane dotyczące strony źródłowej, identyfikujące strony internetowe, które odwiedziłeś przed i po odwiedzeniu Strony, oraz Twoje ruchy i aktywność w obrębie Strony, jednakże bez jakichkolwiek danych osobowych.

SlotsUp używa zagregowanych Informacji Użytkownika do analizy i poprawy projektu, użyteczności i treści Strony.

SlotsUp może korzystać z innych technologii, takich jak znaczniki internetowe i pliki cookie flash, do śledzenia skuteczności naszych komunikatów i sposobu korzystania ze Strony.

Strona umożliwia wyłączanie/włączanie plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Jednakże, jeśli pliki cookie są wyłączone, możliwe jest, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji Strony.

Niektóre przeglądarki dostarczają pomocnych przewodników dotyczących plików cookie:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&p=cpn_cookies
 2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Cookies
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/pl/cookies.html

Ponadto Google Analytics udostępnia własne opcje rezygnacji:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Modyfikacje Polityki prywatności

Jeśli zmienimy tę Politykę prywatności, zaktualizujemy „Datę ostatniej modyfikacji”, a zmiany takie zaczną obowiązywać w momencie ich opublikowania.

Niezależnie od wprowadzonych przez nas zmian w Polityce prywatności, zawsze będziemy przetwarzać Twoje Informacje Użytkownika zgodnie z wersją Polityki obowiązującą w chwili dostarczenia przez Ciebie tych informacji, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na inne postępowanie.

Powinieneś regularnie przeglądać tę Politykę prywatności, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich dokonanych zmian.

Jeśli nie akceptujesz tej Polityki prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania ze Strony.

Ola

Nazywam się Ola i jestem pasjonatką slotów kasynowych i od dwóch lat współpracuję ze SlotsUp jako polski ekspert. Jestem zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami, zapalonym graczem i uwielbiam dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na moim stanowisku możesz znaleźć świetne źródło informacji i porad dla każdego, kto chce wejść w świat hazardu online.